Volledig Hitma-assortiment
Hitma Dataregistratie

Optimaal binnenklimaat in scholen en universiteiten

Voor een gezond en veilig binnenklimaat waarin leerlingen optimaal kunnen presteren

Ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van een gezond en veilig binnenklimaat in een klaslokaal, school of universiteit?

Een slecht binnenklimaat in het klaslokaal of de collegezaal brengt ongewenste gevolgen met zich mee. Allereerst kan een suboptimaal binnenklimaat gezondheidsklachten veroorzaken bij leerlingen en personeel, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en luchtwegklachten. Daarnaast kan een slecht binnenklimaat in een klaslokaal of collegezaal leiden tot verminderde concentratie en prestaties van leerlingen en studenten. Om een gezond en veilig binnenklimaat te realiseren, waarin leerlingen en studenten optimaal kunnen presteren, is het dus belangrijk om het binnenklimaat effectief te meten en regelen.

Temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, fijnstof, Volatile Organic Compounds (VOCs), lichtsterkte en beweging zijn de belangrijkste binnenklimaatparameters om te meten en regelen voor een optimale leeromgeving. Om te zorgen dat in alle scholen en universiteiten een gezond en veilig binnenklimaat is, moeten deze gebouwen voldoen aan de wettelijke normen uit het Bouwbesluit. In deze wetgeving staat omschreven aan welke ventilatie- en luchtkwaliteitseisen scholen en universiteiten moeten voldoen, afhankelijk van of het gebouw nieuwbouw of bestaande bouw is.

Door het (binnen)klimaat nauwkeurig te regelen krijg je ook beter inzicht in de energie-efficiëntie van het schoolgebouw en kun je het totale energieverbruik verminderen. Echter kan het monitoren en regelen van ruimtecondities in grote school- of universiteitsgebouwen een tijdrovende klus zijn. Met de juiste dataregistratie oplossing wordt het monitoren en bewaken van klaslokalen, scholen en universiteiten eenvoudig en efficiënt en heb je altijd en overal inzicht in de (binnen)klimaatcondities.

Effect van het binnenklimaat op de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen en studenten

Een optimaal binnenklimaat in de klas is dus essentieel om een gezonde en comfortabele leeromgeving te creëren. Een bepalende factor hierin is de temperatuur van het klaslokaal. Naast dat een optimale temperatuur comfortabel is voor leerlingen en personeel, is het ook belangrijk voor de gezondheid. Langdurige blootstelling aan een te hoge of te lage temperatuur kan namelijk zorgen voor gezondheidsklachten als oververhitting, uitdroging, onderkoeling, stijve spieren en verhoogde vatbaarheid voor verkoudheid. Ook kan het monitoren van de temperatuur in bijvoorbeeld server- of computerruimtes ervoor zorgen dat je op tijd kunt ingrijpen bij oververhitting van hardware.

Een andere indicator van de luchtkwaliteit in een klaslokaal of collegezaal is de luchtvochtigheid. Een te lage luchtvochtigheid verhoogt de kans op luchtweginfecties en kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en droge ogen. Anderzijds kan een te hoge luchtvochtigheid leiden tot schimmelvorming, wat weer leidt tot verergering van allergieën en ademhalingsproblemen.

Naast de temperatuur is ook het CO2-gehalte in een klaslokaal een belangrijke indicator van een gezond en veilig binnenklimaat. Niet alleen is de CO2-concentratie in een klaslokaal een indicator voor de andere verontreinigende stoffen in de lucht, maar een te hoog CO2-niveau kan ook direct leiden tot vermoeidheid en verminderde alertheid van leerlingen, waardoor ze minder goed kunnen presteren. Ook is aangetoond dat een aantal virussen zich gemakkelijker verspreiden in ruimtes waar teveel CO2 in de lucht aanwezig is.

Net als CO2 is ook een te hoog fijnstofgehalte of een te hoge concentratie VOCs in een klaslokaal onwenselijk. Teveel fijnstof of VOCs in de lucht kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen, astma-aanvallen en allergische reacties. Langdurige blootstelling aan deze schadelijke stoffen kan zelfs leiden tot chronische respiratoire ziekten of schade aan lever, nieren of het centrale zenuwstelsel. Ook kan een te hoog fijnstofgehalte de cognitieve functies van leerlingen verminderen.

Naast de luchtkwaliteit is ook de lichtsterkte in een klaslokaal of collegezaal bepalend voor een optimaal binnenklimaat. Zowel te hoge als te lage lichtsterkte kan leiden tot visuele vermoeidheid en hoofdpijn. Je kunt ook de beweging in een klaslokaal of collegezaal monitoren, om energiebesparende acties te ondernemen op het gebeid van verlichting en verwarming.

Dataregistratie in scholen en universiteiten

Dataregistratie oplossing voor klaslokalen, scholen en universiteiten

Met de juiste dataregistratie oplossing heb je altijd en overal inzicht in het binnenklimaat van de klaslokalen en collegezalen in jouw schoolgebouw. Hierdoor zorg je eenvoudig en efficiënt voor een gezond binnenklimaat in de klas, en hou je meer tijd over voor andere belangrijke werkzaamheden. Ook kunnen leerkrachten gemakkelijk de binnenklimaatcondities van hun klaslokaal in de gaten houden, zodat ze weten wanneer extra geventileerd moet worden.

Ons OnlineSensor-platform is een eenvoudig maar veelzijdig cloud-based dataregistratiesysteem dat zeer geschikt is om het binnenklimaat in klaslokalen, collegezalen en andere ruimtes in onderwijsinstellingen te monitoren en regelen. De bekabelde of draadloze dataloggers met sensoren die gekoppeld zijn aan het cloud-based platform registreren de temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, fijnstof, VOC, lichtsterkte en beweging in klaslokalen. Deze dataloggers sturen de real-time meetdata via een ethernetnetwerk naar het OnlineSensor-platform. Dit platform is door geregistreerde gebruikers vanaf iedere locatie bereikbaar, waardoor je overal en altijd inzicht hebt in de ruimtecondities van het schoolgebouw. Bij overschrijding van ingestelde grenswaarden wordt een alarmmelding, via email of de OnlineSensor-app, verstuurd naar bepaalde gebruikers, zodat deze de nodige acties kunnen ondernemen. Ook kunnen leerkrachten eenvoudig de QR-code op een datalogger scannen om deze alarmeringen te ontvangen. Je kunt ervoor kiezen om deze alarmen alleen tijdelijk te ontvangen. Hierdoor is de oplossing ideaal voor docenten of professoren die verplaatsen van ruimte naar ruimte.

Installatie en integratie

Het dataregistratiesysteem wordt in principe plug-and-play opgeleverd. De dataloggers kunnen in klaslokalen, collegezalen en andere ruimtes worden geïnstalleerd door deze van stroom of batterijen te voorzien. Na het plaatsen van de loggers hoeven alleen de grenswaarden per ruimte ingesteld te worden. Als je deze grenswaarden van tevoren bij ons kenbaar maakt, kan Hitma de sensoren voor levering al instellen, waardoor het plaatsen van de dataloggers nog de enige handeling is. Het platform en de bijbehorende app zijn zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief, waardoor ook het werken met OnlineSensor weinig tijd kost. Hitma biedt ook mogelijkheden voor een proefperiode of een testopstelling. Vaak wordt vooraf ook bekeken of de interne communicatie op de locatie in order is.

Je kunt kiezen voor dataloggers die gebruik maken van interne communicatiemogelijkheden, zoals wifi of ethernet, of voor loggers die gebruik maken van landelijke of wereldwijde netwerken als LORA, Sigfox of 4G. Afhankelijk van de locatie waar de dataloggers worden geplaatst kan worden gekozen om de data te versturen via een intern of extern netwerk. De dataloggers zijn zeer nauwkeurig, waardoor ze betrouwbare meetdata leveren. Apparatuur van lagere kwaliteit kan bijvoorbeeld een afwijking hebben van twee graden bij temperatuurmeting, wat net het verschil kan maken voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in de klas.

Het OnlineSensor-platform is flexibel en schaalbaar. Het cloud-based platform, waaraan de dataloggers gekoppeld zijn, beschikt over een API. Door gebruik te maken van de API van het platform kunnen ontwikkelaars hun eigen applicaties maken en integreren met de functionaliteiten van het platform. Dit maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om nuttige en complexe cloud-based oplossingen te creëren die voldoen aan de specifieke behoeften van de processen binnen de onderwijsinstelling. Wanneer een schoolgebouw al werkt met slimme (IoT-)apparaten onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de bestaande apparatuur te koppelen aan het OnlineSensor-platform. Ook is het mogelijk om het aantal sensoren uit te breiden wanneer er bijvoorbeeld nieuwe ruimtes gemonitord moeten worden, maar ook wanneer er behoefte is aan dataregistratie in een ander of nieuw schoolgebouw.

OnlineSensor-platform

Het OnlineSensor cloud-based platform geeft eenvoudig inzicht in de data die door de gekoppelde dataloggers wordt verstuurd. Het platform is te bereiken via een internetbrowser of via de OnlineSensor-app (iOS en Android), waardoor je altijd en overal toegang hebt tot de data. De overzichtelijke grafieken in het platform geven meetdata weer over de gekozen periode en laten zien of een meetwaarde binnen de ingestelde boven- en ondergrens valt. Het platform biedt de mogelijkheid om de grafieken eenvoudig om te zetten in uitgebreide rapportages. Deze rapportages geven inzicht in de performance van de luchtkwaliteit in de gemonitorde klaslokalen, collegezalen en andere ruimtes. De meetdata en tabellen zijn ook te exporteren als Excel- of Pdf-bestand. Een speciale grafiekmodule maakt het mogelijk om diverse ruimtes met elkaar te vergelijken en zelfs de data te vergelijken met externe weerstations, waardoor je inzicht krijgt in de relatie tussen de temperatuur binnen en buiten.

Het platform is gebruikersvriendelijk en voldoet aan alle regelgeving die de AVG met zich meebrengt. De meetdata wordt op meerdere datacenters (redundant) opgeslagen in de cloud, waardoor de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem worden gewaarborgd. Deze datacenters voldoen aan ISO27001:2013, NEN 7510:2017 en ISO 9001:2015. Omdat het een cloud-based platform betreft, hoef je je geen zorgen te maken over systeemupdates en -upgrades. Updates en upgrades op het gebied van beveiliging, functionaliteit, prestaties en compatibiliteit worden automatisch doorgevoerd zonder extra kosten of tijdsinspanning van de klant. In het platform kun je een onbeperkt aantal locaties, projecten, klanten en gebruikers aanmaken. Iedere gebruiker heeft een eigen login met een door de administrator toegevoegde gebruikersrol en per gebruiker kunnen de instellingen en machtigingen gewijzigd worden.

In het geval dat een meetwaarde een ingestelde grenswaarde overschrijdt, verstuurt het systeem een alarmmelding verstuurd naar de ingestelde gebruikers. De ingestelde gebruikers kunnen dan de nodige actie ondernemen. De alarmmeldingen kunnen worden verstuurd via email, sms of pushnotificatie van de app. Je kunt ook een alarmvertraging instellen, waardoor de alarmering pas plaatsvindt wanneer de vertraging (instelbaar per minuut) is overschreden. Daarnaast kan een alarm worden gegenereerd wanneer de verbinding met een datalogger is weggevallen of de batterijen van een logger leeg zijn. Leerkrachten kunnen ook de QR-code van de datalogger in hun klaslokaal scannen om (tijdelijk) alarmeringen te ontvangen wanneer een grenswaarde in dat klaslokaal wordt overschreden. Vaak worden grenswaarden gehanteerd zoals die zijn vastgelegd in het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021. Voor bestaande gebouwen van voor 2012 betekent dit maximaal 1.200 ppm CO2 tijdens lesuren. Tijdens de wintermaanden (stookseizoen) moet de temperatuur tussen de 18 en 25 graden liggen. In de zomermaanden geldt dat in ruimtes waar geen regelbare actieve koeling is de temperatuur niet boven de 27 graden mag komen.

Onderhoud, storing en kosten

Bij aanschaf van het systeem komen alleen de kosten van de dataloggers kijken en er wordt een klein bedrag per sensor gerekend voor de inrichting van het dataregistratiesysteem en koppeling van alle sensoren. Voor het gebruik van het OnlineSensor-platform en de bijbehorende app wordt per sensor jaarlijks een bedrag gerekend. Het aantal gebruikers van het platform per klant is hierbij onbeperkt.

Updates van de software worden automatisch doorgevoerd en het platform brengt dan ook geen onderhoudskosten met zich mee. Indien een storing in de datacollectie plaatsvindt, bijvoorbeeld door stroomuitval of internetonderbreking, hoeven de gegevens, afhankelijk van het gekozen model, niet verloren te gaan. Er kan gekozen worden voor slimme dataloggers die ook een intern geheugen hebben. Bij bepaalde loggers zal als de netwerkverbinding wegvalt de meetgegevens op het apparaat worden bewaard. Zodra de netwerkverbinding hersteld is zal de logger de meetdata met de juiste tijdstempels versturen naar het OnlineSensor-platform.

Energieverbruik en duurzaamheid

Door 24/7 inzicht te hebben in het binnenklimaat wordt snel duidelijk waar overbodig wordt verwarmd of gekoeld, ook buiten werktijden. Vaak blijken temperaturen via het Gebouwbeheersysteem (GBS) toch verkeerd ingesteld te zijn, wat leidt tot overbodig energieverbruik. In schoolgebouwen zonder GBS, waar temperaturen handmatig worden ingesteld, zien we in de praktijk vaak dat er onnodig veel gas wordt verbruikt. Dit komt doordat in de avonden en weekenden vaak onnodig wordt gestookt. Met een dataregistratie oplossing als OnlineSensor krijg je meer inzicht in en grip op je verbruik, waardoor je enorm kunt besparen op energie, gas en kosten.

Goede binnenklimaatcondities zijn ook belangrijk voor het behoud van schoolgebouwen. Zo kan een te hoge luchtvochtigheid bijvoorbeeld zorgen voor overlast door schimmels, zwammen of ongedierte. Teveel vocht in de lucht leidt ook tot het loskomen van stucwerk of het verflagen van verf.

De gemiddelde levensduur van de sensoren die gekoppeld zijn aan het OnlineSensor-platform bedraagt 15 jaar. Het leveren van hoogwaardige apparatuur garandeert niet alleen betrouwbare en nauwkeurige real-time meetdata, maar zorgt er ook voor dat de levensduur van de apparatuur bovengemiddeld lang is. Op de hardware producten van ATAL geldt een garantie van drie jaar. Bij hardware van andere merken verschilt dit per leverancier.

Ondersteuning en training

Het OnlineSensor-platform is gebruiksvriendelijk en intuïtief in gebruik. Daarnaast komt het platform met een uitgebreide handleiding. Indien training van personeel in het gebruik van het platform nodig is, kan Hitma op maat gemaakte trainingen aanbieden die ervoor zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van het platform.

Daarnaast is onze professionele customer support afdeling tijdens werkdagen beschikbaar om alle nodige ondersteuning te bieden bij het gebruik van het OnlineSensor-platform en de gekoppelde apparaten. Bij Hitma geloven wij in service op maat, zodat aan alle wensen van de klant wordt voldaan. Een servicecontract, voor bijvoorbeeld kalibratie over preventief onderhoud van de dataloggers, kan in overleg met de klant op maat worden opgesteld. Sensoren kunnen dan bijvoorbeeld gekalibreerd of gejusteerd worden, zodat deze zo nauwkeurig mogelijk meten. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd kalibratiecertificaat.

Onze oplossingen zijn dus op maat, en onze collega's ondersteunen je te alle tijde in het vinden van de juiste oplossing. Onze specialisten staan altijd klaar om je te voorzien van advies op maat. 

Meer weten over dataregistratie-oplossingen voor scholen en universiteiten?

Ik, Ronald Stuvel (Dataregistratiespecialist), help je graag verder. Stel je vraag via het onderstaande formulier. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Liever direct contact? Bel mij dan op 0299-630612 of mail mij.

 

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy